Biofuel Dari Tumbuhan Hijau


Teknologi Nano Emulsi dan Polarisasi

Kajian terhadap beberapa tumbuhan hijau yang berpontensi menghasilkan minyak untuk kegunaan kenderaan. Antara tumbuhan yang pernah disebutkan adalah pokok jathopha atau pokok jarak serta beberapa tumbuhan hijau lain.

Minyak yang dihasilkan daripada tumbuhan ini akan diproses melalui teknologi yang dipanggil 'Nano Emulsi dan Polarisasi' atau 'Nano Emulsion and Polarization' sehingga menghasilkan satu bahan aditif (Nano-Additive) yang boleh dicampurkan dengan petrol atau diesel untuk kegunaan kederaan dan kilang.

Formula unik ini disebut 'Nano-Additive' dicampurkan dengan petrol/diesel, dicampurkan lagi dengan air maka terhasil biofuel (Nano-Additive + Petrol/Diesel + Air = Biofuel)

Melalui formula ini jelas dapat menjimatkan petrol. Jika kebiasaan 100 peratus menggunakan petrol maka dengan formula ini kegunaan petrol dapat dijimatkan dengan menambah formula biofuel ini melalui sukatan tertentu.
0 ulasan:

Catat Ulasan

Setiap ulasan pengguna admin tidak akan bertanggung jawab.

Best Viewed With Firefox